pexels-skitterphoto-63901.jpg

Missie

Waar wij voor staan!

Missie

In de binnenring van Almere Haven is er sprake van stijgende armoede en eenzaamheid. Veel gezinnen en alleenstaanden moeten rondkomen van (zeer) weinig geld wat uiteraard vaak niet lukt.

Daardoor worden er schulden opgebouwd die steeds moeilijker af te lossen zijn.

Armoede leidt tot sociale uitsluiting en afname van participatie en zelfredzaamheid. Armoede is niet alleen een financiële norm of grens, maar wordt ook bepaald door opleiding, achtergrond en kansen op de arbeidsmarkt. Doordat de professionele / geïndiceerde zorg steeds moeilijker te verkrijgen is, door tal van bezuinigingen in de zorg, zijn er steeds meer mensen die vereenzamen en geen geld en/of een sociaal netwerk hebben om een evenwichtig en gezond leven te leven.

Hart voor Haven (kerk) wil kansen en mogelijkheden creëren om de positie van deze doelgroep te verbeteren en om zelfredzaamheid en participatie te bevorderen. De reden dat Hart voor Haven is gestart met een wijkwinkel (geen weggeefwinkel) is omdat de schrijnende nood goed past bij ons verlangen er ook in slechte tijden voor de Havenaren te zijn. We werken vanuit de visie om ons in te zetten voor de bloei van de stad omdat we weten dat deze bloei ook onze bloei zal bepalen. Dit verlangen gaat hand in hand met het zichtbaar aanwezig zijn in Haven. Om de stad te laten bloeien, moeten we beginnen bij het begin: basisbehoeften en liefde voor iedereen!

We vinden het belangrijk dat iedereen die in de kou staat een warme plek weet te vinden waar bewoners praktisch verder geholpen worden. Vanuit Hart voor Haven werken we veel aan, en door middel van relaties. Een wijkwinkel levert contacten/relaties op met bewoners, zowel onder de doelgroep als ook onder de partners die mee zullen werken. Samen maken we de stad en daar mogen we in dit opzicht best het voortouw in nemen.